Bli ständigt bättre - Gå med i vårt Lean-nätverk 

En aktiv mötesplats för er som vill hämta hem ny inspiration till ert dagliga arbete med att ständigt bli bättre. Träffarna kännetecknas av att alla delar med sig av sina erfarenheter i en öppen och i konstruktiv dialog för att morgondagens arbete skall genomföras ännu smartare. Till detta lägger vi studiebesök, gästföreläsningar och analyser av nuläget och visioner om framtida läge.

 

I hållbar riktning

Minskat slöseri betyder alltid att påverkan på omvärlden minskar. Lean-tänket innebär många plus ur miljösynpunkt och är ett bra steg på vägen mot hållbar utveckling. En allt viktigare konkurrensfördel, som du får ”på köpet”.

 

Nöjdare medarbetare

En central del i Lean rör respekt för medarbetarna och deras kompetens och kreativitet. Med hjälp av ständiga förbättringar, tar man bort sådant som inte skapar värde, vilket ökar engagemanget och ger nöjdare och  effektivare medarbetare.

 

 

 

Livsmedel och Lean

På SP Food and Biosciense finns djupa kunskaper om Lean. Vårt samarbete med livsmedelsföretag, både i Sverige och internationellt, ger oss god förståelse för vad branschen behöver för att bli konkurrenskraftigare. När du väljer att jobba med SP Food and Biosciense får du del av alla de erfarenheter vi gjort under årens lopp.

I nätverket får du:

 • Möjlighet att utbyta erfarenheter med och inspireras av andra
 • Ökad insikt och kunskap
 • Tillgång till nätverkets hemsida med dokumentation från träffar, länkar, tips m.m
 • Delta i stimulerande och lärorika träffar

 

Tre nätverksträffar är inplanerade för 2016 med följande teman:

  • 15-16 mars: Studiebesök på Ardagh, Limmared och OEE steg 1 *
  • 10-11 maj: Studiebesök på Hjordnära mejeri, Hjo och OEE steg 2
  • September/Oktober: Förbättringsforum träff/Lean spel + förbättringar

* Sista anmälningsdagen till första träffen är 29 februari 2016.

 

En central del i Lean-nätverket är det gemensamma målet att ständigt bli bättre! Detta når vi genom ett öppet erfarenhetsutbyte mellan alla deltagare.

 

Citat från deltagare

”Oerhört inspirerande och givande studiebesök med för tiden aktuella teman, men viktigaste för min del är ändå diskussionerna  och erfarenhetsutbytet tillsammans med övriga nätverksdeltagare.”
Björn Bejegård, Atria Supply

 

”De fördelar jag ser med detta nätverk är det ständiga utbytet av erfarenhet, kunskap, ny information och utveckling. En plats att bolla aktuella problem och utvecklingsmöjligheter med nya och gamla kontakter präglar nätverket. Allt detta är inte bara oerhört fördelaktigt, utan också väldigt kul!”

Darko Bosic, Pågens

 

”För Findus del är det utbytet av erfarenheter med andra företag inom samma bransch som gör medverkan i lean-nätverket så spännande. Att träffa andra företag som står inför liknande utmaningar tycker vi är jätteviktigt, då det bland annat ger oss inspiration om hur vi kan gå vidare och utveckla vårt lean-arbete inom Findus.

I nätverket har jag knutit värdefulla kontakter med personer som har en liknande roll som jag själv. På träffarna/studiebesöken kan vi diskutera både aktuella problem och hinder vi står inför samt dela med oss av lyckade exempel och konkreta tips på detaljlösningar som fungerat för andra.”

Petter Jacobsson, Lean koordinator Findus

 

 


   

Nyheter

[2015-12-17]

Inbjudan 2016

Välkommen till nätverket för 2016.» Läs mer...
www.sp.se Box 5401, 402 29 Göteborg | Telefon: 010-516 66 00 | E-postadress: ulla-karin.barr@sp.se